Pensionsmyndigheten (fd PPM)

Fonderna lämpar sig väl för pensionssparande. Val av fond kan antingen ske via Internet eller via telefon. För att välja våra fonder behöver du din personliga kod samt fondernas nedanstående nummer hos Pensionsmyndigheten.

Fond

PPM

Gustavia Sverige 569 988
Gustavia Balkan 534 156
Gustavia Ryssland 649 491
Gustavia Kazakstan och Centralasien 293 498
Gustavia Ny Teknik 456236
Gustavia Global Tillväxt 993 097

Kontaktuppgifter till Pensionsmyndigheten

Hemsida: www.pensionsmyndigheten.se

Självbetjäning: 020 – 776 776

Personlig service: 0771 – 776 776