Förvaltningen

Gustavia Kapitalförvaltnings förvaltningsfilosofi bygger på aktiv förvaltning, långsiktighet och fundamental analys.

Vår investeringsprocess är strukturerad och inleds med en övergripande makrostrategi där riktlinjerna för förvaltningen bestäms. Viktiga parametrar här är bland annat konjunkturläget och börsens generella värdering. När den övergripande strategin är fastställd bestäms inriktningen i sektorer eller länder i de fonder som placerar bredare.

Därefter analyseras och väljs bolag som tillsammans bildar en attraktiv och riskavvägd portfölj. Vi eftersträvar att välja bolag med;

  • goda tillväxtmöjligheter
  • beprövad affärsmodell  
  • starka marknadspositioner  

Våra förvaltare sitter på djupa kunskaper och bred kompetens inom de områden där de agerar. Förvaltningen bedrivs i team med en ansvarig förvaltare för varje fond.

Vår målsättning är att fonderna ska utvecklas bättre än sina marknader över tiden.