Styrelse

Thomas Vinell 
Arbetande Styrelseordförande

Född 1955. Civilekonom och juris kandidat vid Stockholms Universitet. Tidigare uppdrag: CEO och styrelseledarmot Banque Öhman S.A i Luxemburg, olika chefsbefattningar hos bl a Hagströmer & Qviberg i Sverige och Luxemburg, Acies Asset Management och ACH Securities i Genéve samt EFG Bank i Sverige. Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Realtid Media AB och Eminova Fondkommission AB.


Ola Gilstring
Styrelseledamot

Född 1968, utbildning vid Stockholms Universitet och University of Colorado. Tidigare uppdrag: Aktiemäklare på HQ Bank och Handelsbanken med stationering i London och Stockholm. Grundare av Gustavia Fonder. Förvaltare på Gustavia Fonder.


Johan Saxon
Styrelseledamot

Född 1965, utbildning vid internationella ekonomlinjen vid Uppsala Universitet. Tidigare vd för Delphi Economics, Delphi Capital, Nordisk Fondservice samt United Care Scandinavia AB. Har under de senaste åren bedrivit verksamhet inom corporate finance-området. Pågående uppdrag: VD i Kapitalkraft och Saxon & Partners. Styrelseledamot i TargetEveryOne och Nordic Contemporary Art Collection AB.