PUL

Information enligt personuppgiftslagen (PUL) om Gustavias behandling av personuppgifter m.m.

Personuppgifter som lämnas till oss behandlas för administration och fullgörelse av ingångna avtal samt för

fullföljande av olika åtgärder som kunden har begärt innan och efter att avtal har ingåtts. Behandling av uppgifterna sker också för att vi ska kunna uppfylla våra förpliktelser enligt lag. Personuppgifterna kan utgöra underlag för våra marknads- och kundanalyser samt affärsveckling och riskhantering. Vi kan också, om inte annat avtalats, komma att använda uppgifterna för marknadsföringsändamål. Vid ärenden som utförs via telefon behandlas personuppgifter även genom inspelning av telefonsamtal. Gustavia kan komma att komplettera personuppgifter med sådana uppgifter som finns i offentliga register, t.ex. statens person- och adressregister, SPAR. Personuppgifter kan – med beaktande av reglerna om sekretess – ibland komma att lämnas ut till företag som Gustavia samarbetar med. Du, som är kund, kan få information om vilka personuppgifter som hanteras av Gustavia genom en skriftlig begäran. Du kan även begära rättelse av felaktig eller ofullständig personuppgift.