Placering i egna fonder

Placering i egna förvaltade fonder

Gustavia Kapitalförvaltning kan från tid till annan välja att placera bolagets egna medel i de fonder man förvaltar. Anledningen till detta är att få långsiktig få avkastning på bolagets kapital.

Placeringar i egna förvaltade fonder kan skapa utrymme för intressekonflikter mellan bolaget och de övriga andelsägarna. En jävsituation kan uppstå som potentiellt kan medföra att förvaltarna för bolagets räkning och för egen räkning kan agera på information som övriga andelsägare inte fått ta del av eller på annat sätt handla på andra villkor än övriga andelsägare.

Vid köp måste anmälan och likvid vara överförd minst 5 dagar före köptillfället och vid försäljning så skall anmälan skickas in minst 5 dagar före försäljningstillfället. Denna framförhållning minimerar risken för utnyttjande om eventuell information som inte övriga andelsägare har haft möjlighet att informera sig om.

Frågor angående bolagets placeringar i egna fonder kontakta bolagets VD Niklas Tollstén.