Medarbetare

Ola Gilstring
VD och Förvaltare

Född 1968 utbildning vid Stockholms Universitet och University of Colorado. Tidigare var Ola aktiemäklare på HQ Bank och Handelsbanken med stationering i London och Stockholm. Grundare av Gustavia Kapitalförvaltning. Styrelseledamot i Gustavia Kapitalförvaltning.


Jonas Dahlqvist 
Förvaltare

Född 1977. Efter avslutad magisterexamen i ekonomi vid Lunds Universitet arbetade Jonas på Stockholm Fondkommission som aktiemäklare. 2005 anställdes Jonas hos Gustavia Kapitalförvaltning för att 2007 bli förvaltare.


Fredrik Gilstring
Förvaltare och förvaltningschef

Född 1967. Civilingenjör vid Kungliga Tekniska Högskolan och disputerad i medicin samt forskade vid Karolinska Institutet. MBA vid Handelshögskolan i Stockholm. Projektledare på Sidec i 7 år.


Dan Lindström
Förvaltare

Född 1974. Bachelor i ekonomi från University of California, Berkeley. 2000 började Dan jobba som derivathandlare på Cutler Group i San Francisco och 2004 på Handelsbanken i Stockholm. 2009-2012 var Dan Head of Proprietary Trading på Fortum med fokus på energirelaterade råvaror. Sedan 2013 har Dan jobbat som förvaltare av energirelaterade fonder.


Hans Berglund
Förvaltare

Född 1954. Hans började som oljemäklare 1982 på Fearnleys i London, och var 1984-91 ansvarig för Fearnleys New York kontor. Efter att ha drivit en oljedistributionsfirma och fastighetsbolag i egen regi 1991-1998, arbetade Hans som el-, olje- och kolhandlare på bl.a. Markedskraft, Stockholm Energi och Fortum. Sedan 2013 har Hans förvaltat energirelaterade fonder.


Niklas Hedman
Förvaltare

Född 1977. Magisterexamen i matematik från Åbo Akademi. Har sedan 2002 arbetat med förvaltning på bl.a. Estlander & Partners, FTC Capital GmbH och Fortum.