Palladium en ädelmetall för framtiden?

När man talar om ädelmetaller menas för det mesta ovanliga metaller som smyckessmeder arbetar med och då främst guld och silver men även palladium och platina. Inom kemin avses ett vidare begrepp av metaller som har det gemensamt att de har låg reaktivitet. Vilket betyder att de klarar fukt och rost bättre än andra metaller.

Inom smyckesindustrin används främst palladium som tillsatsmetall när man tillverkar smycken i vitt guld. Industriellt så används palladium inom ett antal områden. Då metallen är mycket korrosionsbeständigt så finns det många användningsområden inom elektronikindustrin. Det är ifrån denna sektor som den överlägset största efterfrågan började komma ifrån för ungefär 20 år sedan. Det är bland annat för rostskyddsegenskaperna som gör att metallen är mycket lämplig att använda för katalysatortillverkning men det finns flera andra skäl.

Den mest unika egenskapen som palladium har, är metallens förmåga att absorbera mycket stora volymer vätgas och metall.
Den kan under vissa förhållanden uppta 3000 gånger sin egen volym i vätgas. Detta är grunden för palladiums tekniska användning som katalysator.

Dessutom används palladium för att bygga slitstarka kronor inom dentalindustrin och är ett billigare alternativ till guld. Smyckesindustrins efterfrågan är ganska blygsam men palladium är en vanlig legering då man skapar vitt guld.

Global efterfrågan för Palladium (källa Stillwater Mining)

 

Den globala efterfrågan på palladium borde vara stigande då världsproduktionen av bilar, främst driven av tillväxtländerna, fortsätter att öka. Samtidigt som efterfrågan väntas öka så är det inte mycket som talar för att produktionen kan öka i samma takt. Idag produceras palladium främst i Ryssland och Sydafrika men det finns även gruvor i Kanada och USA. Flera av de största gruvorna brottas idag med problem med lägre halter och därmed dyrare produktion. Verkställande direktören för Lonmin som är en stor sydafrikansk producent menade till exempel i en intervju att 45 % av Sydafrikas platina- och palladiumgruvor förlorade pengar i dagsläget. Något som kan leda till att gruvor stängs och ett lägre utbud, om nu inte priset på metallen stiger väsentligt.

Ryssland har exporterat stora mängder palladium under ett antal år. Det har delvis varit palladium som legat i ryska lager och som producerats långt tidigare. Bakgrunden är att man under åttiotalet trodde att palladium skulle kunna användas som en viktig beståndsdel vid kall fusion. I dag är man mycket negativ till att det överhuvudtaget är möjligt att industrialisera kall fusion vilket gjort att man från ryskt håll sålt ut sitt överskott av metallen. Enligt flera bedömare så har detta överskott nu sålt slut vilket kommer kunna ge stöd åt prisutvecklingen för metallen.

Produktionen av palladium är idag väldigt liten, ungefär 8 % av produktionen av guld och än så länge är det få som använder palladium som en investeringsvara. Det går att köpa tackor precis som med guld även om investeringsandelen av konsumtionen i dagsläget bara uppgår till cirka 5 % av den totala volymen. Denna andel är mycket lägre än för till exempel guld.

Sammanfattningsvis så kan man konstatera att väldigt lite talar för ett ökat utbud av palladium men väldigt mycket tyder på att efterfrågan kommer fortsätta att öka. Vi följer utvecklingen noga och har i dag en investering i Stillwater Mines som har en exponering mot palladium.

 

av Ola Gilstring förvaltare av Gustavia Energi och Råvaror

Tillbaka