Kazakstan devalverar Tengen

Centralbanken i Kazakstan meddelar att de per idag devalverar den lokala valutan, Tenge, med 19 procent mot den amerikanska dollarn. Beslutet är omedelbart positivt för de stora exporterande gruv- och oljebolagen som alla har en majoritet av sina kostnader i den lokala valutan samtidigt som deras intäkter kommer ifrån utländsk valuta.

Kazakstan är extremt exportinriktat och devalveringen kommer ge landet en konkurrensfördel som kommer leda till att tillväxten ökar ytterligare på sikt – Kazakstan växte redan 2013 med 6 procent.

Dessutom skiljer sig Kazakstan väsentligt från många andra tillväxtländer med stora statsskulder och underskott i sin bytesbalans. Kazakstan har mycket starka statsfinanser, en närmast obefintlig skuldsättning och redan överskott i sin handel med omvärlden.

Beslutet att devalvera Tengen kom som en överraskning eftersom landet inte har sett några dramatiska utflöden av utländsk valuta. Om man räknar in den kazakstanska oljefondens tillgångar så har landets valutareserv rentav ökat de senaste åren. Den allra senaste tiden har emellertid även Kazakstan drabbats av utflöden. Alla tillväxtmarknader har drabbats av valutautflöden efter att den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, har börjat dra tillbaka de finansiella stimulanserna. Det mest sannolika motivet för devalveringen är att följa den ryska rubelns utveckling. Rubeln har försvagats med 17 procent mot dollarn den senaste tiden och devalveringen av Tengen kompenserar fullt ut för detta.

På kort sikt skapar devalveringen en viss förvirring. Vi kommer med säkerhet att få se stigande kurser för de råvaruexporterande bolagen; olje- och gruvbolagen. Men vi kommer också få se fallande kurser för bolagen med intäkter i lokal valuta och med kostnader i utländsk dito, exempelvis telekomoperatörerna. Vi kommer säkert också få se fallande kurser för vissa banker eftersom det är osäkert vilka exponeringar i olika valutor som de har. Det kommer alldeles säkert ta några dagar innan marknaden har hunnit anpassa sig till de nya förutsättningarna.

Men på lite längre sikt kan vi inte annat än att se positivt på hela landets förbättrade utsikter.

 

av Jens Alverö förvaltare av Gustavia Kazakstan och Centralasien

Tillbaka