Många av Europas bästa börser i år finns på Balkan

 

Intervju med förvaltaren av Gustavia Balkan Jonas Dahlqvist

Vi frågar förvaltaren Jonas Dahlqvist varför det är så. Han har förvaltat Gustavia Balkan sedan 2007.

 

Varför har börserna på Balkan gått så bra i år?

Det finns många marknads- och bolagsspecifika skäl till utvecklingen. Generellt sett anser jag att uppgången har drivits av tre faktorer.

1. Historiskt låga värderingar, både i absoluta som relativa termer.
2. Europa har tagit sig ur recession.
3. Tillväxtmarknaderna ses numera var för sig och inte som en homogen tillgångsklass.

Gustavia Balkan har också gått bra i år, berätta?

Fonden har ökat med drygt 25 procent i år, vilket är mycket bra jämfört med de flesta marknader. I grunden handlar det om att fondens underliggande marknader har gått starkt samtidigt som vi har varit framgångsrika inom våra aktiva val av bolag och marknader.

Vilka är de långsiktiga drivkrafterna i regionen?

Det är svårt att generalisera då länderna har mycket olika förutsättningar, men vissa gemensamma nyckelfaktorer går att identifiera.

Integrationen med Västeuropa var huvudtemat fram till 2007 då stort fokus riktades mot regionen. Jag tror det är få som känner till att integrationen oförtrutet har fortsatt hela tiden och är lika aktuell idag. Det handlar om så mycket mer än ett EU medlemskap.

Länderna är politiskt stabila och fortsätter att utvecklas i rätt riktning. Man för en ansvarsfull ekonomisk politik oavsett färg på regeringen.

Regionens konkurrenskraft har stärkts mot bakgrund av att lönerna är fortsatt låga, arbetskraften ung och välutbildad, infrastrukturen fortsätter att utvecklas med stöd av EU medel samt att regulativa faktorer och reformer underlättar för handel och investeringar.

Vilka är riskerna med aktieinvesteringar i Balkan?

De är i huvudsak externa nu för tiden. Det finns gott om geopolitiska oroshärdar i världen. Europas tillväxt är bräcklig. Osäkerheten kring var räntorna är på väg på sikt. Det är några faktorer som kan röra om rejält i grytan och påverka börserna negativt.

Finns det mer potential för börserna i regionen?

Ja det finns det, värderingarna är fortsatt mycket låga trots senaste tidens goda utveckling. På kort sikt är det flöden och multipelexpansion som lär driva kurserna. Det enda som krävs är egentligen ett fortsatt förtroende och en hygglig börstrend globalt. På längre sikt har jag höga förhoppningar på vinsttillväxt som den främsta anledningen till en god börsutveckling.

Tillbaka