Internet of Things

En mycket stark trend inom tekniksektorn idag är att sammankoppla en mängd tekniska produkter med varandra via internet. Utvecklingen som i USA till och med benämnts den "tredje industriella revolutionen" kallas med ett samlingsnamn Internet of Things (IOT) eller "internet i alla saker". Termen är så ny att den inte är etablerad i svenskan med ett lämpligt ord än. En uppskattning är att 25-35 miljarder elektroniska enheter kommer vara sammanlänkade år 2020 (Källa: Gartner och ABI Research). De sektorer där nyttan med IOT kommer vara störst är inom energi, transport och hälsa.

Inom energi kan de av oss som har den senaste tekniken läsa av termostaten trots att vi inte är hemma och minimera energiförbrukningen (smart home). I större fastigheter kommer automatiska system se till att belysning, larm, luftkonditionering, uppvärmning, ventilation etc. fungerar på ett optimalt sätt för att förbättra komfort, energiförbrukning och säkerhet.

Inom transport kommer vi bilförare erhålla information om t. ex bromsprestanda eller däcktryck eller vårt körbeteende för att optimera energiförbrukning och säkerhet. Sensorer kan monteras på konstruktioner som broar för att trådlöst larma om sprickor uppstår. Vi kommer kunna ladda ned en app som visar lediga parkeringsplatser i en stadskärna, bilköer eller kartor över föroreningar i ett område. Trafikljusen kommer automatiskt ställas om på ett dynamiskt sätt beroende på trafikintensitet (smart city).

Inom hälsa kan ett armband runt armleden möjliggöra att vi kan läsa av vår hälsa i realtid och ge oss information om blodsockervärde, puls, stressnivåer, vitaminbrist eller förvarning om hjärtattack eller stroke. Vi kan enkelt läsa av vilken kvalitet vi har haft på sömnen den senaste natten eller bli väckta när vi befinner oss i en ytlig sömnfas.

Naturligtvis kräver den mycket snabba utbyggnaden enorma investeringar. Inte bara när det gäller kommunikation som bredbandsutrustning, utan även datalagringskapacitet och mjukvarutjänster för att analysera enorma mängder data. De stora teknikdrakarna som Apple, Cisco, Ericsson, IBM och Microsoft är väl positionerade för att dra nytta av denna utveckling. Sensortillverkare och nischade halvledarbolag är andra aktörer som kommer se kraftigt ökad IOT-relaterad försäljning de närmaste åren. Avago Technologies, Skyworks Solutions och Triquint Semiconductor är några exempel. IOT är med andra ord ännu ett exempel på en teknik som skär kostnader och innebär konkurrensfördelar för de aktörer som tidigt implementerar den nya tekniken samtidigt som investerare som tidigt identifierar teknikskiftet belönas för sitt risktagande.

 

av Fredrik Gilstring förvaltare av Gustavia Ny Teknik 

Tillbaka