Gustavia Fonder – Ett av Sveriges Gasellföretag 2014

Gustavia Fonder AB har utsetts av Dagens Industri som ett av Sveriges Gasellföretag 2014. Gustavia Fonder är på plats 60 av 869 företag på listan. Ett Gasellföretag har:

  • Offentliggjort minst fyra årsredovisningar

  • En omsättning som överstiger 10 Mkr

  • Minst tio anställda

  • De senaste tre åren kontinuerligt ökat omsättningen

  • Under samma period minst fördubblat sin omsättning

  • Ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt

  • I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner

  • En Gasell har också sunda finanser
  •  

Tillbaka