Grekland på rätt väg!

För drygt två år sedan var tongångarna kring Grekland inte nådiga. Många var helt övertygade att Grekland skulle lämna Euron och ställa in betalningarna på sin statsskuld. Räntemarknaden prisade in detta högst effektivt då man fick nästan 45 procent årlig avkastning på den tioåriga statsobligationen. Nu blev det inte så och än en gång kan man konstatera att kapitalmarknaderna inte alltid är så rationella och gissar rätt i sina antaganden som man kanske tror. Tvärtom styr kortsiktighet och känslor i stor utsträckning.

Idag närmar sig den 10 åriga statsobligationen en förräntning om 6 procent och marknadens syn på Grekland börjar bli alltmer positiv, vilket inte är så konstigt när man ser till fundamentala faktorer. Redan förra sommaren började vi få signaler om att Grekland var framgångsrika i sitt arbete att banta statsbudgeten. Förra året lyckades man överträffa målen och genererade ett primärt budgetöverskott (dvs före räntekostnader). I år kan det bli ännu bättre om tillväxtprognosen infrias. Grekland väntas nämligen lämna sex år av recession, dvs negativ tillväxt, bakom sig och leverera 0,6 procent tillväxt enligt Europakommissionen. Visserligen är statsskulden, trots stora nedskrivningar, hög då den uppgår till drygt 177 procent av BNP. Men eftersom större delen ligger under förmånliga villkor från Europeiska Centralbanken ECB så är belastningen hanterbar. Mot bakgrund av att man har vunnit tillbaka marknadens förtroende vågade regeringen sig på en nyemission av en femårig statsobligation för ett par veckor sedan. Den första på fyra år. Emissionen var framgångsrik då den blev övertecknad åtta gånger till 4,95 procents ränta. På sikt skulle detta kunna innebära att landet kan undvika att ta nödlån av EU och Internationella valutafonden IMF utan istället kan finansiera sig genom kapitalmarknaderna, precis som vilket fungerande land som helst. Marknaden har även varit orolig över det stresstest som man låtit göra av den grekiska banksektorn. När testet offentliggjordes var det i linje med förväntningarna. Alpha Bank och Pireus Bank var först ut med att ta in kapital i syfte att möta de nya kapitalkraven. Emissionerna var mycket framgångsrika och stängde både tidigare och till ett lägre pris än vad som från början var annonserat.

Summerar man läget så kan man konstatera att Grekland befinner sig i en helt annan situation idag än för två år sedan. Vi tror att den positiva utvecklingen kommer att hålla i sig vilket kommer att visa sig i högre tillväxt och sjunkande arbetslöshet på sikt. På börsen i Aten finns många fina bolag av hög kvalitet som har potential att överraska positivt de kommande åren. Vår ambition är att investera i några av dem innan marknaden inser att vi bara är i slutet på början av Grekland återhämtning från krisen.

 

 

av Jonas Dahlqvist förvaltare av Gustavia Balkan

Tillbaka