En marsch för fred

 


© Uatp1 | Dreamstime.com - Protest Manifestation Of Muscovites Against War In Ukraine Photo

Vi är legio som från betryggande avstånd önskar en demokratisk och fredlig utveckling runtom i världen. Vi vill ha fred i Ukraina och vi vill att Ryssland honorerar territoriella gränser.

Lika många förefaller nära en tro om att ekonomiska sanktioner mot, och en isolering av Ryssland är det enda som leder oss dit. Men det finns all anledning att betvivla det. Sanktioner och motsanktioner leder ytterst sällan till önskat resultat. Kostnaderna för dem bärs i det här fallet än så länge lika av båda sidor av konflikten – allra mest av ukrainarna själva. Ryska företag har förvisso fått högre finansieringskostnader och ryska konsumenter möter högre priser, men lika kännbara är effekterna för den baltiska, finska och polska gränshandeln. På längre sikt riskerar kostnaderna för Europa rentav bli högre än för Ryssland. Europa är fast i sitt energiberoende av rysk gas och Europa kommer sannolikt få bära kostnaderna för återuppbyggnaden av stora delar av Ukraina. Allt medan Ryssland närmar sig Asien, vars kapital av allt att döma står berett att ersätta allt det som västvärlden drar undan och vars energibehov är i ständigt växande.

Vi kommer alla bli förlorare om utvecklingen drivs dithän att vi åter får ett Väst mot Öst – ett USA och Europa mot Ryssland, Kina och andra lydstater. Ett (låt oss vara tydliga på den punkten) skuldsatt Väst mot ett Öst som rymmer större delen av världens befolkning och som också rymmer stora delar av världens råvarutillgångar, men som inte omfamnar våra demokratiska ideal.

" – Jag hoppas alla förstår att vår nya strategi i Asien inte är någon ogenomtänkt hämnd mot Europa"
Dimitr Medvedevi, Rysslands premiärminister

Den ryska ledningen är fullt medveten om den ekonomiska kalkylen och räds inte en isolering från Väst, så länge som den ryska opinionen står på dess sida.

Det är därmed den ryska opinionen som är nyckeln i den här konflikten och därmed lika innerligt välkommet att se hur delar av den äntligen önskar fred. Ryska fredsmanifestationer får långt mycket mindre uppmärksamhet i ryska medier än vad utländska fördömanden får. Det är därför vi betvivlar att ytterligare sanktioner skulle leda oss dit vi vill. Redan lagda sanktioner står oemotsagda, men skärpta riskerar sätta prestige och nationell stolthet i vägen för en lösning.

Den ryska presidenten Vladimir Putin lär ha sagt att "pengar älskar fred" och för en gång skull håller vi ordagrant med honom. Vid en varaktig fred och normaliserade förhållanden mellan Öst och Väst finns det få finansiella marknader i världen som erbjuder en större möjlighet till avkastning, än den ryska aktiemarknaden. Vi har en lång väg dit, men låt oss ändå önska att (freds)marschen har börjat ta sina första stapplande steg.

 

av Jens Alverö förvaltare av Gustavia Ryssland

Tillbaka