Balkan - Tillväxt och Konkurrenskraft

Som investerare tenderar man av naturliga skäl att fästa stor vikt vid börsutvecklingen. Den långsiktiga börsutvecklingen beror på en rad olika faktorer där den framtida vinstutvecklingen är en av de viktigaste.

Vinstutvecklingen i ett enskilt bolag kan bero på många saker men den generella vinstutvecklingen har oftast en stark koppling till den underliggande tillväxten i ekonomin. Europa, såväl öst som väst, har de senaste sex åren haft en tuff resa som kantats av svag konjunktur, finanskris och skuldsanering. Sverige anses ha klarat av den perioden på ett relativt bra sätt. Östeuropa anses ha klarat sig mindre bra. Samma mönster går att urskilja när man tittar på börsutvecklingen under de senaste sex åren.


Börsutvecklingen mellan 2008-09-12 till 2014-09-17
(Omräknat i SEK, exkl utdelningar)

Sverige

81 %

Turkiet

47 %

Rumänien

8 %

Bulgarien

-41 %

Slovenien

-43 %

Kroatien

-46 %

Grekland

-63 %

Serbien

-67 %

Sverige sticker ut, men även den turkiska aktiemarknaden har haft en hyfsat stark utveckling. Övriga marknader har haft en klart otillfredsställande avkastning.  World Economic Forum, en högt aktad institution som bland annat arrangerar den årliga konferensen i Davos, ger varje år ut en rapport över länders konkurrenskraft. För en dryg vecka sen kom årets upplaga av The Global Competitiveness Report*. Ett land bedöms på en rad olika punkter som exempelvis; rättssäkerhet, infrastruktur, publika institutionernas utbyggnad, sjukvård- och skolsystemen, arbetsmarknadens effektivitet, handelsbarriärer, finansmarknaderna och allmän innovationsförmåga. Förståelse för hur utvecklingen har varit i Balkan får vi genom att jämförda årets utfall med rapporten för sex år sedan.


Konkurrenskraften 2008-2014

 

Ranking 2014

Ranking 2008

Förändring

Betyg 2014

Betyg 2008

Förändring

Sverige

10

4

-6

5,41

5,53

-0,12

Bulgarien

54

76

22

4,37

4,03

0,34

Turkiet

45

63

18

4,46

4,15

0,31

Rumänien

59

68

9

4,30

4,10

0,20

Serbien

94

85

-9

3,90

3,90

0,00

Grekland

81

67

-14

4,04

4,11

-0,07

Kroatien

77

61

-16

4,13

4,22

-0,09

Slovenien

70

42

-28

4,22

4,50

-0,28

*http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf

Sverige som många gånger utmålas som ett föregångsexempel har inte stärkt sin konkurrenskraft relativt omvärlden under de här åren. Inte ens om man ser till betyget, som återspeglar den absoluta utvecklingen, har man blivit bättre. Balkanregionen framstår i rapporten som relativt starkt särskilt relativt börsutvecklingen. Turkiet, Rumänien och Bulgarien är mer konkurrenskraftiga idag än för sex år sedan. Både relativt omvärlden och i absoluta termer. Serbien har haft en relativt oförändrad utveckling medan Grekland, Kroatien och Slovenien har tappat i konkurrenskraft. Det samlade betyget för Balkan är högre i dag än för sex år sedan.

Givet den här utvecklingen kan det vara intressant att se om den genomsnittlige medborgaren, rent ekonomiskt, har fått det bättre eller sämre under den här perioden. Det går att bedöma det här på många sätt men BNP per capita är ett, om än trubbigt, relativt vedertaget mått.


BNP per capita 2007-2013

(i USD)

BNP/Capita 2013

BNP/Capita 2007

Förändring

Bulgarien

7328

5186

41 %

Kroatien

13562

11576

17 %

Rumänien

8910

7697

16 %

Turkiet

10815

9629

12 %

Serbien

5907

5596

6 %

Slovenien

22756

22931

-1 %

Grekland

21857

28273

-23 %

Det är glädjande att se att trots svag konjunktur har medborgarna i alla länder utom Grekland det lika bra eller bättre. Till och med Slovenien som har haft det synnerligen tufft och tappat i konkurrenskraft har lyckats behålla den ekonomiska nivån. Grekland är ett fall för sig vilket har sina naturliga förklaringar. Det är anmärkningsvärt hur väl den här regionen har klarat sig i både konkurrenskraft och ekonomisk utveckling, under en så pass lång tid av svag konjunktur.

Man ska vara ödmjuk inför att prognostisera framtiden, men det är troligt att den här regionen har en stor potential att utvecklas positivt när världskonjunkturen normaliseras. Om börskurserna skulle reagera lika extremt som de gjort de senaste sex åren, så skulle det kunna innebära att framtiden ser riktigt lovande ut för Balkan.  

 

  

 

av Jonas Dahlqvist förvaltare av Gustavia Balkan

 

Tillbaka