Ändrad skatt för amerikanska utdelningar i fonder

Den 13 juni 2014 kom en skattedom som påverkar fonders skatt på amerikanska utdelningar. Domen fastslår att Skatteverket inte längre behöver utfärda hemvistintyg för svenska fonder. Ett hemvistintyg är generellt en förutsättning för att fonden skall anses omfattas av dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och USA och därmed få nedsättning av skatt på utdelningar från amerikanska bolag. Förändringen medför att fonder kommer att betala full kupongskatt, det vill säga 30 procent istället för 15 procent eftersom de nu inte längre bedöms omfattas av dubbelbeskattningsavtalet. Den nya skattesatsen gäller för utdelningar från och med den 1 januari 2012.

Du som andelsägare behöver inte själv göra något med anledning av detta utan justeringen av skatten regleras direkt i respektive fond per den 23 juni 2014. I det fall någon fond väsentligt kan komma att påverkas kommer information om detta att finnas med i fondernas halvårsrapporter.

Tillbaka