Nya vindar från Serbien

Vi besöker regelbundet för Gustavia Balkans räkning den årliga regionala investerarkonferensen i Serbiens huvudstad Belgrad. Syftet med resan var huvudsakligen att träffa de serbiska bolag som fonden har investerat i. Samtliga bolag är marknadsledande i sin bransch som exempelvis byggbolaget Energoproject, mejeriet Imlek, banken Komerciljana Banka samt olje- och gasbolaget Nis. Förutom bolagen från Serbien deltog också bolag från Bulgarien, Kroatien, Makedonien samt Slovenien. Från investerarhåll fanns representation från framför allt Europa, men även USA och länderna kring Persiska viken.

Vi tog även tillfället i akt och träffa ett antal nya bolag, som i framtiden kan bli aktuella att investera i. Till skillnad från vårt besök förra året så anser vi att tongångarna har förändrats. För ett år sedan beskrev företagsledarna såväl nuläget som framtidsutsikterna som väldigt utmanade. Den här gången kunde företagen bekräfta att 2013 blev så utmanande som man kunde vänta sig, men att framtidsutsikterna ser betydligt bättre ut. Tidigare innebar Kosovos utbrytning att samtalen om ett framtida EU medlemskap kändes fjärran. Idag fick vi intrycket av att den politiska risken var betydligt lägre. Även om man snart går till val verkar det finnas en samsyn kring att landet skall prioritera åtgärder som sätter fart på ekonomin. Skapande av nya arbetstillfällen och att folk känner att de börjar få luft under vingarna är i dagsläget mer prioriterade frågor. Ett närmande till EU är en naturlig del av detta.

Ökad handel med grannländerna, Ryssland och Västeuropa är en viktig pusselbit för att detta ska bli verklighet. Mer investeringar i landet, särskilt från utlandet, är en annan. För ett antal år sedan investerade biltillverkaren Fiat i en ny anläggning, kraftigt subventionerad av den serbiska staten. Nu börjar den investeringen bära frukt vilket påverkar såväl sysselsättning som handelsunderskottet positivt. Serbien har en stolt tradition inom skogsbruk och möbeltillverkning. Den Serbiska staten har därför fört samtal med IKEA sedan några år gällande en gemensam investering i möbeltillverkning. Förhandlingarna har gått trögt men vid vårt besök berättades det om att de informella samtalen tagit fart på sistone.

När vi granskade värderingarna för ett år sedan kunde vi konstatera att den serbiska aktiemarknaden var attraktivt värderad. Då börsen i Belgrad inte steg med mer än 8 procent under förra året är det uppenbart att marknaden kräver mer än bara låga värderingar. Investerarna kräver även hyfsade ekonomiska och politiska utsikter. Trots att det inte saknas problem med höga räntor, för stort bytesbalans- och budgetunderskott samt en stigande statsskuld så finns det anledning att se försiktigt positivt på landet. Tillverknings- och exportindustrin uppvisar stark tillväxt, både i absoluta termer, som relativt övriga Europa. Inflationen ligger på en låg nivå vilket på sikt borde få ner räntorna. Detta i kombination med en förändrad syn på den politiska situationen ur omvärldens ögon borde stärka valutan och på sikt attrahera stora investeringar.

Som stad är Belgrad är en fantastisk stad som vi varmt kan rekommendera att besöka. Fördelaktigast på försommaren eller tidig höst. Staden är med sina 1,7 miljoner invånare är en av Europas äldsta städer med en historia som går tillbaks till 300-talet f.Kr. Första gången staden fick status av att vara serbisk huvudstad var dock först 1284. I Belgrad finns många ortodoxa kyrkor där Sankt Markus kyrkan är den mest kända. Sankt Savas tempel kanske den mest sevärda då det är världens största grekisk katolska kyrka. Vid ett besök i Belgrad bör man inte missa den mäktiga borgen Kalemegdan (se bilden), där man har en enastående utsikt över staden och mötet mellan floderna Donau och Sava. Borgen Kalemegdan har även en bra restaurang med samma namn som vi varmt kan rekommendera. Ett annat populärt nöje är att äta middag på en av restaurangbåtarna som ligger som ett pärlband längs med floden Savas strand.

 

av Jonas Dahlqvist förvaltare av Gustavia Balkan

Tillbaka


Foto: Borgen Kalemegdan, Belgrad