Överlåtelse av fonder

De fonder som förvaltas av Gustavia Kapitalförvaltning överlåts till annan förvaltare. Fonden Gustavia Sverige överlåts till Öhman Fonder. Fonden Gustavia ProxyPetroleum kommer förvaltas av Proxy P Management AB Övriga fonder överlåts till East Capital AB. Överlåtelsen är beroende av Finansinspektionens godkännande.

Du behöver inte göra något som kund utan kommer i god tid före överlåtelsen att få skriftlig information från de nya förvaltarna om den framtida förvaltningen. Överlåtelsen får inga skattemässiga konsekvenser för dig som kund.

Mer information hittar du i bifogad länk.

Pressmeddelande

Tillbaka