Oväntad strategiändring hos OPEC gynnar oljebolagen!

Vid gårdagens OPEC:möte bytte Saudi Arabien fot. Den tidigare strategin som gick ut på att kväva världens oljeproduktion genom att sälja ut allt större oljevolymer på marknaden övergavs. OPEC, med Saudi Arabien i spetsen ändrar nu inriktning mot att begränsa produktionen vilket är ett stort och relativt oväntat steg.

Framtiden får utvisa om den nya inriktningen blir verklighet, det saknas inte skeptiker, och om OPEC kommer lyckas med sin produktionsbegränsning men samtidigt är det viktigt att veta att överkapaciteten idag uppgår till cirka 1,5-3 MMbbl/d (miljoner fat per dag) medans det under åttiotalet, när oljepriset hade ett annat stort fall, uppgick till närmare 20 MMbbl/d

Höga oljelager globalt har styrt oljeprisutvecklingen de senaste åren och satt en enorm press på oljeproducerande nationer och bolag.

Dessutom har allt fokus legat på utvecklingen i närtid. Få bolag har kunnat initiera nya projekt för framtiden då de inte har haft råd med någon nyexploatering så länge det låga oljepriset varit ett faktum.

Gustavia ProxyPetroleum Energy (tidigare Gustavia Energi & Råvaror) är investerade i en portfölj av olje- och naturgasproducerande bolag som vi är övertygade om kommer att ha en ypperlig kurspotential i en oljemarknad med en minskande tillgång på olja.Hans Berglund, Huvudansvarig förvaltare, Gustavia ProxyPetroleum Energy

Tillbaka