Gustavia Energi & Råvarufonden byter namn till Gustavia ProxyPetroleum Energy

Som tidigare kommunicerats har Energi & Råvarufonden nya förvaltare, teamet som består av Hans Berglund, Niklas Hedman och Dan Lindström har tillsammans över 50 års erfarenhet av energisektorn. Sedan tidigt detta år har de tre förvaltat Energi & Råvarufonden och som konsekvens av detta byter nu fonden namn och får en tydligare fokus mot olje- och gasrelaterade värdepapper.

Finansinspektionen har godkänt de nya fondbestämmelserna. Nytt namn på fonden blir Gustavia ProxyPetroleum Energy.

Teamet kommer också inom en snar framtid att lansera en hedgefond med inriktning mot energisektorn.

Vid eventuella frågor vänligen kontakta:
Ola Gilstring, Förvaltningschef: 0734-330 320
Dan Lindström, ansvarig för ProxyPetroleum Energy: 0705-108 020

 

 

 

Tillbaka