Kazakstan devalverar Tengen

Centralbanken i Kazakstan meddelar att de per 2015 08 20 låter sin valuta, Tenge, röra sig helt fritt mot den amerikanska dollarn. För bara en vecka sedan vidgades det intervall inom vilket Tengen då tilläts röra sig mot dollarn, men detta intervall överges nu helt. Dagens beslut att låta den röra sig fritt mot dollarn innebär att valutakursen devalveras med 28 procent.

Beslutet är omedelbart positivt för de exporterande gruv- och oljebolagen. Det är positivt för hela den råvaruberoende kazakstanska ekonomin på sikt, även om vissa inhemska sektorer kommer att tvingas till en viss omställning.

Beslutet ska ses mot bakgrund av att den ryska rubeln har försvagats dramatiskt under det senaste året. Kazakstan har därmed sett sin konkurrenskraft urholkas på den hårt konkurrensutsatta råvarumarknaden och i handeln med grannlandet. När dessutom Kazakstans andra stora handelspartner, Kina, devalverade sin valuta, Renminbi, blev trycket för stort. Den kazakstanska presidenten, Nursultan Nazarbajev, och hans regering har många gånger tidigare visat prov på en mycket förutseende ekonomisk politik och dagens beslut utgör inget undantag. Det är helt enkelt en anpassning till de rådande omständigheterna i omvärlden – fallande valutakurser i en rad utvecklingsekonomier, fallande råvarupriser i allmänhet och ett fallande oljepris i synnerhet.

Beslutet att devalvera Tengen kom inte som någon större överraskning. Frågan har bara varit när och hur man skulle välja att hantera sin konkurrenssituation. Nu vet vi. De omedelbara kurseffekterna kommer vara stigande kurser för gruv- och oljebolag vars intäkter och kassa är i dollar medan kostnaderna i huvudsak är i Tenge. Det omvända gäller generellt de inhemska sektorerna, bank och telekom, även om det skiljer sig en del åt mellan bolagen. Det kommer alldeles säkert att ta några dagar för marknaden att fullt ut anpassa sig till de nya förutsättningarna.
Men på lite längre sikt kan vi inte annat än att se positivt på hela landets förbättrade utsikter.


av Jens Alverö förvaltare av Gustavia Kazakstan och Centralasien

Tillbaka