Historiskt val i Turkiet

Söndagens val i Turkiet markerar slutet på det 13 år långa enpartistyre som AK-partiet innehaft. Valresultatet gav partiet 41%, mot 49% vid förra valet 2011, vilket endast ger dem 258 platser i parlamentet. Det krävs 276 platser för att få egen majorietet. Detta innebär att partiet måste söka stöd hos någon av de övriga tre partierna för att kunna bilda en handlingskraftig majoritetsregering. De har 45 dagar på sig annars ökar risken för nyval. Det mest troliga är att man lyckas bilda en regering, men frågan är hur stabil den blir? Turkiet har ingen tradition av starka koalitionsregeringar. Hitintills har ledarna för de övriga partierna uttryckt sin ovilja att sitta i regering med AK-partiet. En del är säkert taktik, men på flera stora och viktiga punkter skiljer sig partierna åt så det blir inte enkelt. Å andra sidan finns det väldigt lite som förenar övriga partier med varandra, så en koalition utan AK-partiet förefaller i dagsläget mindre sannolik. Hursomhelst avskyr marknaden det osäkra läget varpå börsen i Istanbul föll med 5% i lokal valuta.

Den stora överraskningen med söndagens val var inte AK-partiets misslyckande, utan framgången för det nybildade pro-kurdiska partiet HDP. Partiet lyckades med god marginal ta sig över tioprocentspärren då man fick 13% av rösterna. Detta är naturligtvis en stor seger för alla de miljoner kurder som bor i landet.

Hur negativt är det egentligen att AK-partiet inte kommer vara lika dominerande längre? Inte särskilt anser vi. Tvärtom kan det till och med föra med sig något positivt. Under de senaste tre åren har missnöjet vuxit kring den alltmer maktfullkomlige president Erdogan, som tidigare var premiärminister under många år. Protesterna i Gezipark som utvecklades till landsomfattande demonstrationer under 2013 var ett bevis på detta. Erdogans intentioner att förändra grundlagen på ett sätt som ger presidenten väsentligt mer makt har också kritiserats av många. Med tanke på valutgången så får han det betydligt svårare, för inte säga omöjligt, att bedriva den här typen av politik. Nackdelen med koalitionsregeringar är att de oftast inte är lika stabila och effektiva.

När den här typen av osäkerhet lägger sig som en blöt filt över marknaderna brukar fundamenta komma i andra hand. Åtminstone på kort sikt. Det är ändå värt att nämna att värderingsmässigt är den turkiska aktiemarknaden mycket attraktivt värderad. Såväl ur ett absolut perspektiv som relativt övriga tillväxtmarknader. Men man ska också komma ihåg att skulle man misslyckas med regeringsbildandet finns risken att osäkerheten blir långdragen vilket i slutändan kan påverka realekonomin negativt. Vi hoppas att makthavarna är förnuftiga och lyckas bilda regering under de kommande veckorna. Det skulle i så fall vara mycket positivt för den turkiska aktiemarknaden. Fram tills dess får vi tyvärr leva med osäkerheten.av Jonas Dahlqvist förvaltare av Gustavia Balkan

Tillbaka