Ändrad skatt för amerikanska utdelningar i svenska fonder

Sedan ett domstolsbeslut i juni 2014 skulle 30 procent kupongskatt dras på utdelningar i amerikanska aktier, istället för 15 procent som tidigare.

Swedbank Robur överklagade domen och per den 27 mars meddelade kammarrätten sin dom och biföll Swedbank Roburs överklagan. Detta innebär att skattesatsen nu är 15 procent och inte 30 procent, som var konsekvensen av den tidigare skattedomen. Det reserverade belopp som tidigare avsatts i respektive berörd fond återförs nu.

Du som andelsägare behöver själv inte göra något med anledning av detta, utan justeringen av kupongskatten regleras direkt i respektive fond. Navkursen kan eventuellt marginellt påverkas positivt.

Tillbaka