Vad tycker ryssen på gatan om saken…

En hel del kritik har under en tid riktats mot Ryssland i allmänhet och president Putin i synnerhet. Det har behandlat ett brett spektra där demokratifrågor och rättigheter för minoritetsgrupper har varit i mest fokus. Känslan man får om man läser tidningarna är att Ryssland är på väg åt fel håll och Putin framstår som maktfullkomlig samt allt mer diktatorisk. Frågan är då vad herr Ivanov (medelsvensson) anser i dessa frågor. Sberbank som är Rysslands största bank har under en lång tid gjort oberoende opinionsundersökningar med ett stort antal ryssar spridda över hela landet. En del av svaren är ganska intressanta. Här är några exempel och kommentarer.

"Stödjer du demonstrationerna för justa val och kraven på att undersöka påstådda valfusk?"

    April 2012  Maj 2013
 Definitivt / till en viss del   38%  27%
 Lutar åt nej / absolut inte    46%  30%
 Osäker   16%  43%
Man kan konstera att gruppen som är osäkra har växt kraftigt på båda ståndpunkternas bekostnad.


"Anser du att USA uppvisar ett fientligt beteende mot Ryssland?"

  Maj 2006  Maj 2009   Maj 2013      
Ja             37%  45%  38%
Andelen Ryssar som ser USA som en fiende har legat på ungefär samma nivå senaste sju åren men andelen har minskat något sedan 2009.


"Skall Ryssland närma sig västländerna eller distansera sig från dem?"

   Maj 1999  Maj 2006  Maj 2013
 Närma sig  35%  77%  71%
 Distansera sig  52%  11%  16%
 Osäker  13%  12%  13%
Efter en stor misstänksamhet före millenium skiftet så har opinionen svängt kraftigt till en ökad västvänlighet även om siffrorna var ännu starkare för sju år sedan. Man kan alltså konstatera att den ryska befolkningen verkar vilja fortsätta närmandet till väst och att opinionen mot Putin och de påstådda valfusken svalnat något.

 

av Jens Alverö förvaltare av Gustavia Ryssland

Tillbaka

  Vasilijkatedralen i Moskva