Sverige och Ny Teknik – överviktade i Nokia

Aktiekursen i Nokia steg med +34 % idag då det blev känt att Microsoft kommer att köpa Nokias mobiltelefonidel för 5,4 miljarder Euro. Nokia kommer framöver bestå av nätverksdelen NSN och är en direkt konkurrent till Ericsson. Nokia kommer också efter affären att bestå av bolagen Here som arbetar med kart- och navigeringsappar och Advance Technologies som är ett forsknings- och utvecklingsföretag.

Gustavia Sverige har under året köpt aktier i Nokia från att tidigare inte haft några aktier så att innehavet motsvarade 1,9 % av fondens värde före dagens kursuppgång. I fondens jämförelseindex SIX PRX är Nokias vikt 0,1 %.

Gustavia Ny teknik har före affären ett innehav i Nokia motsvarande av 1 % av fondens värde. En övervikt då jämförelseindex MSCI World IT 10/40 består till 0,6 % av Nokia. Innehavet köptes i maj.

Tillbaka