Ryssland - det handlar om tilltro

Många ställer sig frågan varför den ryska aktiemarknaden är så lågt värderad. Kanske ligger svaret närmare till hands än man tror. Det handlar nämligen om ditt, andras och omvärldens tilltro till Ryssland som land.

Den ryska börsen värderas mycket lägre än andra börser. Den värderas till cirka hälften av jämförbara tillväxtländers börser och ännu mycket lägre än exempelvis Stockholmsbörsen. Den ska värderas lägre eftersom samhället i stort inte fungerar lika bra som vårt gör, men hur mycket lägre?

Direktavkastningen på den ryska börsen har ökat dramatiskt de senaste åren. Den förväntas i år att uppgå till 5,8 procent (MSCI Russia) vilket kan jämföras med Stockholmsbörsens 3,8 procent (OMX). Sett över tiden skapas långt mer än hälften av en akties totala avkastning genom återinvesterade utdelningar. Hög direktavkastning är en förutsättning för att lönsamt äga aktier och sett över tiden hoppas vi att omvärlden ska få upp ögonen för att den ryska börsen erbjuder just detta. Idag är det lag på att ryska statskontrollerade bolag ska dela ut minst 25 procent av vinsten till sina aktieägare.

Endast en procent av den ekonomiskt aktiva ryska befolkningen äger några aktier. Några få ryssar äger förvisso desto mer, men allmänheten har inte vare sig något privat eller pensionssparande i aktier. Det finns 92 miljoner amerikaner som i någon form äger aktier. Nästan alla svenskar gör det – så många som 700 000 svenskar sägs äga ryska aktier i någon form - men det finns bara drygt 800 000 privata ryska aktieägare och ytterligare några hundra tusen fondsparare. De ryska bolagen har oftast staten som huvudägare eller en oligark. Det leder till att den ryska aktiemarknaden är starkt beroende av internationella flöden.

När vi, utländska investerare, köper eller säljer ryska aktier påverkas prissättningen därför långt mycket mer än den gör på exempelvis Stockholmsbörsen. Den fackliga termen, volatilitet, blir mycket högre på den ryska börsen och ett annat ord för volatilitet är "risk". Den ryska börsen upplevs som mer riskabel än andra.

Sällan, om ens någonsin, har förtroendet för Ryssland varit sämre i fredstid än det är nu. Man misstror reformvänligheten hos den ryska ledningen. Man upprörs över bristen på yttrandefrihet, det låga rättsskyddet och den uppseendeväckande korruptionen som ryms i landet. Med all rätt så önskar man att de samhälleliga idealen skulle likna våra – i Väst. Vi "köper" inte längre Ryssland och om inte vi, utländska investerare, gör det finns så det heller inte många andra som gör det. Vi hoppas innerligt att den ryska ledningen vidtar krafttag mot korruption och missförhållanden i landet och därmed återupprättar förtroendet för Ryssland – som land. För då kommer de ryska börserna att erbjuda såväl höga utdelningar som stigande aktiekurser.

av Jens Alverö förvaltare av Gustavia Ryssland

Tillbaka