Internetbolagen i USA – en dot-com bubbla version 2.0?

Tekniksektorn i USA har hittills i år gått relativt starkare än den breda aktiemarknaden. Den tekniktunga Nasdaqbörsen har stigit med ca 21 procent medan det bredare aktieindexet S&P 500 endast gått upp med ca 16 procent. Den grupp som är den stora vinnaren på Nasdaq i år, liksom de senaste åren, är internet relaterade bolag med en uppgång på drygt 30 procent. Denna grupp kan i sin tur delas in i E-handelsbolag som Amazon, Internetservicebolag som Google och företag inom Sociala Medier som Facebook.

 Bolag  Verksamhet  Marknadsvärde
 (miljarder USD)
 Utveckling 2013 (%)  Framåtblickande p/e,
 2013-års vinster
 Amazon  E-handel   135              13             104        
 Google  Sökmotor, annonser, mobil- telefoner 292  21 17
 Facebook  Sociala medier, annonser 106  41 46
 Netflix  Streaming av film, tv-serier 17    215 88
 Pandora  Musiktjänst 3      112 71
 Tripadvisor  Resor, annonser 11    77 33
 Yelp  Platstjänster, annonser 4      230 259

Tabellen visar att marknaden har mycket stora förväntningar på Amazon. Den höga värderingen försvaras av analytikerna som väntar sig en vinsttillväxt på ca 35 procent de närmaste fem åren. De stora uppgångarna för Netflix, Pandora och Yelp har gjort att värderingarna för dessa bolag sprungit iväg och är idag dyra. Marknadsvärdena är dock fortfarande betydligt lägre än för Amazon, Google och Facebook, vilket innebär att om de fortsätter att visa bättre lönsamhet än analytikernas förväntningar kan även aktiekurserna fortsätta att gå starkt. Så till frågan om internetbolagen i USA står inför en dot-com bubbla 2.0.

Svaret är att visst är mycket tillväxt redan inbakat i enskilda bolags aktiekurser och att fallhöjden är mycket stor för de som inte uppnår de redan högt ställda förväntningarna. Viktigt att komma ihåg är dock att värderingarna för IT-bolagen som grupp låg betydligt högre 1997-2000 än i dagens läge.

 

av Fredrik Gilstring förvaltare av Gustavia Ny Teknik

Tillbaka