Håller pendeln på att svänga?

Den som i år investerat sina slantar i svenska, amerikanska, eller även europeiska aktier haft en fin värdeutveckling. Den som investerat sina slantar i råvarutunga regioner, så som Ryssland har haft en betydligt tråkigare utveckling.

Stockholmsbörsen har i år stigit med goda 22 procent. Detta trots att bolagens vinster fortfarande visar en svagt nedåtgående trend. Börsuppgången finns troligen att hämta i andra faktorer som indikerar bättre tider. Till dessa hör;

  • Stabil och positiv utveckling i USA
  • Tydliga tecken på att utvecklingen håller på att vända i Europa
  • Kina ser bättre ut än på länge även om det är svårt att bedöma statistiken

Även andra indikatorer som i tidigare konjunktursvängningar varit pålitliga tecken pekar uppåt. I veckan skrev Dagens Industri att priserna på sjöfrakter över Östersjön har rusat med 64 procent på 25 dagar. En indikation som historiskt sett gynnar börsen här på hemmaplan.

Trots allt detta börjar nu kurserna i Stockholm att handla på höga nivåer värderingsmässigt. Vi anser att det är möjligt att kurserna kan fortsätta en bra bit till, även om det blir allt viktigare att bolagen kan visa att vinsterna börjar stiga. I annat fall går inte dagens värderingar att räkna hem.

Ett alternativ som ter sig allt mer attraktivt är att är leta sig till tillväxtmarkander med cykliska inslag. Medan världsindex stigit med dryga 15 procent har tillväxtländerna inom BRIC- regionen (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina) fått se sina kurser falla rejält. Förklaringarna är många och skiftar från land till land men en stigande global konjunktur gynnar råvarutunga länder som Kazakstan och Ryssland.

SEB räknar i bankens senaste Investment Outlook med att det finns stora chanser till en synkroniserad global ekonomisk tillväxt under 2014, något som kommer att driva cykliska tillgångar.

Det kan vara ett bra tillfälle att låta pendeln slå över till de länder och regioner som gynnas av stigande råvaruefterfrågan till en betydligt lägre värdering än här på hemmaplan.

 

av Jan Rosenqvist förvaltningschef

Tillbaka