Gustavia Sverige 10 år - bättre än index!

Sedan starten för tio år sedan har fonden stigit med +273 %. Fondens jämförelseindex är SIX PRX och steg under de tio åren med +224 %. Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond i likhet med de av fondbolaget övriga förvaltade fonder. Investerarna sker i förträdesvis stora och medelstora bolag i Sverige. Fonden förvaltas sedan den 1 mars 2006 av fondbolagets VD Niklas Tollstén.

 

-Hur är fondens placeringsinriktning idag?

"Vi bedömer fortfarande att konjunkturen kommer förbättras även om osäkerheten fortfarande är stor. Givet vårt konjunkturscenario är fonden överviktad konjunkturkänsliga aktier." av Niklas Tollstén, VD och förvaltare av Gustavia Sverige

 

 

 

 

 

 

Tillbaka