Gustavia Balkan tar steget in i Grekland

Vi utvecklar den 10 års jubilerande fonden med att börja investera i Grekland. Rent geografiskt befinner sig Grekland på Balkanhalvön och har därför alltid funnits med på vår radar.Vad gör den grekiska aktiemarknaden spännande?

  1. Landet håller på att ta sig ur en djup recession och kommer förhoppningsvis leverera viss tillväxt under nästa år.
  2. Man har lyckats med att bekämpa det höga budgetunderskottet. Statsskulden har därmed slutat att skena samtidigt som räntorna börjat komma ner från höga nivåer. Eurozonens länder, som till största delen har lånat ut pengarna, har visat sig vilja stötta landet till varje pris.
  3. Skuldsättningen bland hushåll och företag är på en tillfredställande nivå. Då marknaden har tagit till sig att landet inte kommer ställa in betalningarna så har räntorna kommit ner vilket får positiva effekter för alla låntagare.
  4. Värderingsmässigt anser vi att potentialen är betydande ur ett längre perspektiv. Ur ett kortare perspektiv är marknaden fortfarande svåranalyserad. Sedan i somras har börsen i Aten stigit med drygt 50 procent. Trots detta handlas den grekiska marknaden 80 procent under toppnivåerna från 2007, vilket också innebär samma nivå som 1997, dvs för 16 år sedan.

Kris och lågkonjunktur har förändrat landets förutsättningar i grunden och Grekland står fortfarande inför stora utmaningar. Djupa kriser är naturligtvis negativt på många sätt, men det lockar ofta fram en förändringsbenägenhet hos människor, vilket i många fall utmynnar i något positivt som exempelvis tillväxt. Vi känner igen det från andra länder. Tidiga tecken finns på att landet kan stå inför en sådan utveckling på sikt.

Vi är inte ensamma i vår syn. Den ledande indexleverantören MSCI meddelar att man från och med den 27 november kommer att inkludera Grekland i sitt globala tillväxtmarknadsindex, MSCI Emerging Markets. Antalet kärnmarknader i fonden ökar därmed till sju stycken, Bulgarien, Grekland, Kroatien, Rumänien, Serbien, Slovenien och Turkiet. Vi förväntar oss inte hög tillväxt på kort sikt, utan precis som ordet emerging står för är det snarare positiv utveckling som vi hoppas på de närmaste åren.

Gustavia Fonder har en tradition av värdebaserad fundamental förvaltning, där vi eftersträvar att hitta lågt värderade bolag med betydande tillväxtmöjligheter. Vårt arbetssätt i den grekiska marknaden kommer att vara samma. Vi bedömer att den grekiska marknaden över tiden kommer att utgöra mellan 0 till 20 procent av fonden. Alla aktier är naturligtvis inte attraktiva utan vårt arbete är att selektivt hitta dem som är det.

 

av Jonas Dahlqvist förvaltare av Gustavia Balkan

 

Tillbaka