Gustavia Balkan 10 år – först på plats!

Vi var först på plats och startade världens första Balkan fond (UCIT). Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond i likhet med de av fondbolaget övriga förvaltade fonder. Investeringarna sker i bolag vars verksamhet i huvudsak är knuten till utveckingen i Balkan regionen, primärt Bulgarien, Kroatien, Rumänien, Serbien, Slovenien och Turkiet. Fonden förvaltas sedan den 1 september 2007 av förvaltaren Jonas Dahlqvist.

 

-Varför är Balkan som region intressant som tillväxtmarknad?

"Integrationen med övriga Europa fortgår alltjämt, och har gjort det sedan fonden startade. Tillväxten i regionen
har faktiskt varit starkare än Västeuropa varje år, och således minskar de ekonomiska skillnaderna. Trots detta
har den genomsnittlige västeuropén tre gånger högre levnadsstandard (mätt i köpkraftsjusterad BNP/capita) än
den genomsnittlige invånaren i Balkan. När konjunkturen vänder upp i Europa finns det förutsättningar för att den
processen kan gå ännu snabbare.

Ökade privata investeringar, utländska direktinvesteringar samt EU bidrag kommer vara viktiga katalysatorer.
Fördelaktig demografi, politisk stabilitet, utbildad arbetskraft med konkurrenskraftiga löner, nödvändig infrastruktur
på plats, harmonisering av lagar och regler med EU samt lågt belånade stat och hushåll kommer vara viktiga
faktorer för regionens utveckling."av Jonas Dahlqvist förvaltare av Gustavia Balkan

 

Tillbaka