Fondfusion

Den 3 maj kommer fonden GustaviaDavegårdh SolVindVatten att fusioneras med fonden GustaviaDavegårdh Nano.
Fonden byter namn till Gustavia Ny Teknik. Fonderna kommer att vara stängda för teckning och inlösen av andelar den 2 maj.

Vår målsättning är att ha ett attraktivt fondutbud och en effektiv förvaltning. Andelsägare som väljer att gå över till den övertagande fonden kommer inte att påverkas av skattemässiga konsekvenser. Om man dock byter till en annan fond utöver den övertagande fonden så kan det att leda till skattemässiga konsekvenser.

För mer information om fusionen, klicka på nedanstående länk:
Fusion - Ny Teknik

Tillbaka