Utdelningar i fonderna

Utdelning i fonderna
Den 26:e april hade fonderna utdelning med: 

Sverige                 9,68 kr per andel. Återinvesteringskurs 236,04. 
Småbolag             3,96 kr per andel. Återinvesteringskurs 188,63.
Greater Russia       2,65 kr per andel. Återinvesteringskurs 68,52.
Global Tillväxt     15,97 kr per andel. Återinvesteringskurs 94,89.

Tillbaka