Nya skatteregler

Den 1 januari 2012 infördes nya skatteregler beträffande beskattning av innehav i fondandelar. En svensk fond är inte skattepliktig. Istället beskattas andelsägare för sitt innehav genom en schablonintäkt som tas upp som inkomst av kapital. Schablonintäkten beräknas som 0,4 procent av fondandelarnas värde den 1 januari (inkomståret). Schablonintäkten beskattas med 30 procent. Detta ger en faktisk skatt på 0,12 procent av fondvärdet.

Läs gärna mer i nedanstående länk:
http://www.fondbolagen.se/sv/Juridik/Skatter/Skatteregler-for-fondsparare/

Tillbaka