Kazakstan och Kirgizistan – en resa tilll Centralasien

kazakstan

För en vecka sedan så återkom vi från en investerarresa som vi regelbundet gör till Centralasien. Vi besöker alltid Kazakstan men denna gång också Kirgizistan. Vi landade i Kazakstans största stad, den ekonomiska och kulturella huvudstaden Almaty, och efter att ha checkat in på hotellet så begav vi oss via linbana upp på toppen av berget Kotobe, där vi åt en lokal lunch och fick en bred genomgång av läget i landet från en av de många analytiker som följer Kazakstan från hemmaplan.

Optimismen var fortfarande mycket stor och landets tillväxt fortsätter att utvecklas väl. Samtidigt så har inflationen och arbetslösheten kommit ner på sin lägsta nivå sedan landet blev självständigt i början av nittiotalet. Arbetslösheten har nu faktiskt nått en nivå  under 4 % vilket internationellt sett är mycket lågt och
detta har skett trots en stor inflyttning ifrån grann-
länderna. kotobe

En viktig fråga för landets framtid är ju  produktions-
starten av oljefältet Kashagan. Fältet hittades i Kaspiska havet 2001 och under de senaste tio åren har mer än 700 (!!) miljarder svenska kronor investerats för att få igång produktionen i fältet, och man har bland annat byggt världens längsta pipeline, ”Kazakh-China pipeline” för att kunna distribuera oljan till grannlandet Kina. Det diskuterats mycket om när produktionen skall komma att nå Fas 1 nivå, och det är fortfarande oklart om det blir i år eller nästa år. Hur som helst förväntas oljeproduktionen i landet mer än fördubblas och skatteintäkterna öka mycket kraftigt när produktionen når full kommersiell nivå.

halyk bank Resten av eftermiddagen tillbringades med olika sektoranalytiker och sammantaget så var bilden positiv för de allra flesta sektorerna. Värderingarna ser mycket intressanta ut och det är glädjande att se den succesiva förbättringen av flera bolags utdelningspolicys vilket lett till högre direkt-avkastningar i flera bolag.  

Dagen efter var vikt för företagsbesök och först ut var landets största affärsbank, Halyk Bank. Banksektorn i Kazakstan har varit mycket intressant att följa. I samband med finanskrisen 2008 så var oron från analytikerkåren stor för många av världens banker inklusive de med hemvist i Kazakstan.  Vi minns hur vi läste analyser från några välrenommerade investment-
banker med samstämmiga slutsatser:

-”Har de tillräckligt med likviditet för att kunna parera krisen” var budskapet.

Marknaden vände sedan relativt snabbt och inte ens ett år senare så var samma analytiker fortfarande skeptiska till de kazakstanska bankerna denna gång med argumentet:

- ”De har alldeles för hög likviditet för att kunna få en bra avkastning på eget kapital”.

Det är väldigt märkligt hur snabbt det svänger på marknaderna något som kan vara bra att komma ihåg både i uppgång och i nedgång.

De senaste två åren har varit solida för Halyk Bank men kanske har tillväxten varit väl låg. Därför var det väldigt uppmuntrande att läsa de senaste kvartalsrapporterna, som visar på att tillväxten tagit fart något som företagsledningen bekräftade för oss under mötet. Banken är mycket lågt värderat i jämförelse med banker i andra tillväxtmarknader och förhoppningsvis är vi bara i början av längre period med god utveckling för företaget.

Nästa besök var hos Chagala Group. chagala group Bolaget äger ett antal hotell i olika delar av Kazakstan och affärsiden är att förse oljearbetare med ett bra långtidsboende något som gör att tillväxten är väldigt beroende av hur oljeproduktionen utvecklas i landet. Bolaget kommer att bli en av de allra största vinnarna av Kashaganfältets produktionstillväxt och framtiden ser därmed mycket ljus ut.

Almaty ligger precis vid foten av Himalaya och dagen efter satte vi oss i en hyrd minibuss för avfärd till Bishkek som är huvudstaden i Kirgizistan. Resan gick
väster ut och vi hade hela vägen Himalayas snötäckta berg söder om oss och en
oändlig stepp norr om oss.

kazakstan kirgizistan Efter cirka 3 timmar så nådde vi gränsen mellan Kazakstan och Kirgizistan och gränsövergången visade sig vara ganska stökig med många människor som ville passera gränsen. Kirgizistan har en mycket lägre levnadsstandard och lägre priser på det mesta vilket har gett upphov till en lönsam gränshandel, där en många människor passerar gränsen fram och tillbaka ett antal gånger varje dag för att ta med sig maxlasten 20 kg med olika varor, främst kläder från Kirgizistan till Kazakstan.

Gränsövergången tog cirka 2 timmar och därefter var det en knapp timmas bilresa till huvudstaden Bishkek. Kirgizistan är en relativt liten ekonomi och för att illustrera det kan vi berätta att landets största företag, gruvbolaget Centerra Gold, ensamt står för knappt 20 % av landets alla skatteintäkter. Centerras guldgruva ligger högt upp i bergen i östra delen av landet och har på  gränsen mellan kazakstan och kirgizistan senare tid haft en del problem med växande glaciärer, vilket gjort att man tvingats att tillfälligt stänga en del av gruvan. Bolagets aktie är mycket likvid och handlas på Torontobörsen. För närvarande har fonden inga aktier i bolaget eller i andra bolag i landet. Fonden har varit investerad i Centerra, men vi anser att det är svårt att bedöma hur länge denna gruva kommer att vara stängd. 

I Bishkek så träffade vi representanter för landets gruvministerium för att försöka få en bild av den nya regeringens inställning till gruvsektorn och utländska investerare. Därefter hade vi ett möte med Stans Energy som äger en stor fyndighet av så kallade ”rare earth metals”, som tillhör de mer sällsynta grundämnen i världen. Råvarorna finns idag främst i Kina och är mycket viktiga för produktionen av olika konsumentprodukter inom elektronik. Bolaget är fortfarande i en utvecklingsfas och kommer behöva mycket kapital för att kunna nå målet att få igång en producerande gruva men det var ändå ett intressant möte.

Bishkek är en mycket lummig stad med många parker men samtidigt kan man fortfarande se spår av det gamla Sovjetunionen med Leninstatyer och gråa byggnadskomplex. På kvällen så märkte man av att landets ekonomi inte håller så hög nivå då det knappt var någon gatubelysning alls. 

bishkek

Återresan gick bra och vi kom tillbaka till Sverige med ett mycket positivt intryck av Kazakstan och landets framtid. Resan bekräftade vår bild av regionen som geografiskt mycket väl placerat för framtiden. Dessutom ser tillväxtutsikterna fortsatt mycket goda ut och värderingarna på bolagen kvarstår som mycket låga, trots de succesiva förbättringarna som bolagen genomför för sina minoritetsägare. De makroekonomiska faktorerna i Kazakstan har förbättrats ytterligare senaste året med fallande arbetslöshet och lägre inflation, något som bidragit till den redan goda stabiliteten i regionen. Kazakstan uppgraderades av ratinginstituten (Standard & Poor och Moodys) för en tid sedan har dessutom sänkt räntorna något i landet. 

 

av Jens Alverö och Ola Gilstring förvaltare av Gustavia Kazakstan och Centralasien

Tillbaka