Gustavia Ryssland–stora och små möjligheter

Vi har bytt namn på vår Rysslandsfond till Gustavia Ryssland. Nu blir det möjligt för fonden att investera i alla bolag på den ryska aktiemarknaden. Tidigare har vi valt att ha en begränsning av andelen stora bolag. Fonden investerar nu i de bolag som drar största nytta av de långsiktiga utvecklingstrenderna i Ryssland.

Ryssland är till ytan världens största land och den ryska aktiemarknaden rymmer ett mycket brett spektrum av bolag. Här finner man världens största olje- och gasbolag liksom mindre bolag inom konsumtion och andra tillväxtbranscher. Ett av fondens innehav är Rosneft som har världens största oljereserver. Ett annat innehav är livsmedelskedjan Magnit som har butiker i 1461 städer och byar över hela landet. Målet är att förvalta en aktiv fond med en koncentrerad portfölj och ett balanserat risktagande. Kombinationen av att investera i både i stora och små bolag, ger möjligheten att delta i de utvecklingstrenderna i den ryska aktiemarknaden.

Tillbaka