Gustavia Energi och Råvaror är nu valbar hos PPM

Från och med den 3:e december är Gustavia Energi och Råvaror valbar inom PPM med PPM-nummer 312850. Fonden kommer att fortsätta att investera globalt i energi- och råvarubolag. Fondens byter status till Ucit 3 från att tidigare varit en specialfond, och byter samtidigt jämförelseindex till MSCI World Materials Net Return Index.

Fonden investerar i bolag som har en fördel av den ökande efterfrågan av energi och råvaror, som väntas följa i spåren av tillväxtländernas fortsatta starka utveckling och den stigande befolkningsmängden i världen. Investeringarna sker i energirelaterade råvarubolag inom naturgas, olja och uran. Investeringar görs också i bolag verksamma inom industri- och ädelmetaller samt livsmedelsrelaterade råvarubolag. Utifrån en långsiktig fundamental analys är investeringarna fokuserade på snabbväxande bolag i växande sektorer.

Tillbaka