Fondfusion

Den 1 oktober 2012 fusionerades fonden Stockpicker Norden Aktiv, genom absorption, in i fonden GustaviaDavegårdh Sverige. Fusionen genomfördes enligt av Finansinspektionen, godkänd fusionsplan.

Tillbaka