Energi och Råvaror

Fonden investerar i bolag som har en fördel av den ökande efterfrågan av energi och råvaror, som väntas följa i spåren av tillväxtländernas fortsatta starka utveckling och den stigande befolkningsmängden i världen. Investeringarna sker i energirelaterade råvarubolag inom naturgas, olja och uran. Investeringar görs också i bolag verksamma inom industri- och ädelmetaller samt livsmedelsrelaterade råvarubolag. Utifrån en långsiktig fundamental analys är investeringarna fokuserade på snabbväxande bolag i växande sektorer. Fondens tidigare namn var Stockpicker J.F Commodity Energy Fund.

Tillbaka