WTO erbjuder Ryssland medlemskap

Världshandelsorganisationen WTO har erbjudit Ryssland fullvärdigt medlemskap. Ryssland har också accepterat att bli en del av organisationen. Det innebär att, inom kort, efter 18 år av förhandlingar, blir Ryssland en fullvärdig medlem i WTO. Medlemskapet var väntat men kommer allt annat lika att leda till fallande avkastningskrav på ryska bolag och ryska projekt. Vilket är positivt för värderingen. Affärslivet och kontakterna med förvaltningen förenklas. Enligt prognoser från bland annat världsbanken så väntas den ryska tillväxten öka som en följd av inträdet, mätt som BNP, öka med minst 1 % per år. Kazakstan är i ansökningsprocessen och vi förväntar oss att medlemskapet skall godkännas i slutet av 2012.

 

 

Tillbaka