Seminarium

Seminarierna i Göteborg, Malmö och Stockholm väckte stort intresse. Drygt 1 000 personer besökte seminarierna och fick lyssna till presentationer av fonderna Småbolag samt Kazakstan och Centralasien. Vi tackar samtliga besökare för att ni besökte seminarierna.

Tillbaka