Lovande nyheter från Ryssland

En vanligt förkommande förklaring till den stora rabatten på ryska aktier visavi övriga BRIC länder är att många statskontrollerade bolag håller en mycket låg nivå av investerarvänlighet. Låga utdelningar och låg kostnadskontroll gör att investerare ställer sig skeptiska till att få ut den fulla värderingspotentialen från dessa bolag.

P/E talet som är ett vanligt värderingsverktyg, är nu nere på låga 4 sett som ett snitt av de största olje- och gasbolagen kontrollerade av staten. Vi ser nu flera lovande tendenser till att detta skall förändras i positiv riktning. Idag meddelar dessutom rysslands största bolag, gasgiganten Gazprom att de skall:

1/ Minska investeringsprogrammen med cirka 30 procent vilket är mycket oväntat då bolaget har ökat sina utgifter år från år så länge vi kan minnas.

2/  Öka utdelningsavsättningarna med minst 45 mdr SEK/år de närmaste åren vilket är sensationellt bra och skulle kunna ge bolagets aktieägare en utdelning på nästan 5 procent.

Informationen är än så länge knapphändig men skulle på sikt kunna bidra till en omvärdering av hela den ryska börsen!

 

Tillbaka