Småbolagsfonden är nu valbar hos PPM

Från och med den 4:e juli är fonden valbar inom PPM med PPM-nummer 524 231. Fonden kommer att fortsätta att investerar i svenska små och medelstora bolag. Fondens byter status till Ucit 3 från att tidigare varit en specialfond, och byter samtidigt jämförelseindex till Carnegie Small Cap Sweden Return Index (CSRX). Fonden har även avskaffat det rörliga arvodet.

Tillbaka