Utdelningar i fonderna

Utdelning i fonderna
Den 27:e april var det utdelning i fonden.

Sverige 5,23 kr per andel. Återinvesteringskurs 274,28.Tillbaka