Köpa

Välkommen att börja fondspara.

För att börja investera måste du först registrera dig som kund. Är du kund hos oss kan du köpa andelar i våra fonder genom insättning till respektive fonds bankgiro, se nedan. För att registrera insättningen behöver Gustavia Kapitalförvaltning, ha fått in erforderliga kundhandlingar. För mer information klicka här. Du kan alltid nå våran administration på 08-509 31 360 om du har några frågor.

Köp av fondandelar genom inbetalning via bankgiro, se nedan.

Ange person- eller organisationsnummer i textfältet (dvs. kundnummer), om dina uppgifter inte får plats på inbetalningen ber vi dig att i direkt anslutning till insättningen informera oss om dina personuppgifter, via e-post eller telefon; fundorder-(_sm3Remove)-_-(_a)-_isec-(d_)-_com respektive telefonnummer 08-509 31 360.

Obs! Du måste vara kontohavare för det konto du anmäler!

Fond

Bankgironummer

Zensum Tillväxt 5002-2904
Zensum Trygg 5002-2821
Gustavia Sverige 5623-2309
Gustavia Balkan 5645-7229
Gustavia Ryssland 5869-8739
Gustavia Kazakstan och Centralasien 657-4081
Gustavia ProxyPetroleum Energy 280-1314
Gustavia Ny Teknik 692-2215
Gustavia Global Tillväxt 646-9373

Affärsdatum och kurs

Affärsdatum för köp är normalt den bankdag betalningen kommit in på fondens bankkonto om betalningen kommer in före kl. 14.30. Avslut sker till dagens slutkurs. Dag före helgdag ska betalningen kommit in på fondens bankkonto före kl. 11.30 för att genomföras samma dag.

Avgift

Ingen avgift tas ut vid köp av fondandelar.

Bekräftelse

1-3 bankdagar efter betalning erhåller du en avräkningsnota med information om affärsdatum, kurs till vilket köp har skett samt antal köpta andelar.