Handelsfria dagar

Information från Gustavia Kapitalförvatning AB gällande handelsfria dagar år 2017. Affärsdatum för köp är normalt den dag betalningen kommit in på fondens bankkonto före kl. 14.30. Avslut sker till dagens slutkurs. Dag före helgdag skall betalningen vara oss tillhanda före kl. 11.30 för att genomföras samma dag.

Gustavia Sverige

Fonden är stängd för handel följande dagar under 2017;
2017-01-05*  2017-01-06 2017-04-06* 2017-04-14
2017-04-17 2017-05-01 2017-05-24* 2017-05-25
2017-06-06 2017-06-23 2017-11-03* 2017-12-25
2017-12-26
       
*Halvdag

Gustavia Balkan

Rapporterade handelsfria dagar i Gustavia Sverige gäller även för Gustavia Balkan. Dessutom är även följande dagar handelsfria;
2017-05-19 2017-06-26 2017-06-27 2017-08-30
2017-08-31 2017-09-01 2017-09-04  

Gustavia Ryssland

Rapporterade handelsfria dagar i Gustavia Sverige gäller även Gustavia Ryssland. Dessutom är även följande dagar handelsfria (gäller Ryssland);
2017-01-02 2017-02-23 2017-03-08 2017-05-08
2017-05-09 2017-05-29 2017-06-12 2017-08-28
2017-11-06

Gustavia Kazakstan och Centralasien

Rapporterade handelsfria dagar i Gustavia Sverige gäller även för Gustavia Kazakstan och Centralasien. Dessutom är även följande dagar handelsfria (UK);
2017-01-02 2017-02-23 2017-03-08 2017-05-08
2017-05-09 2017-05-29 2017-06-12 2017-08-28
2017-11-06

Gustavia Ny Teknik 

Rapporterade handelsfria dagar i Gustavia Sverige gäller även för Gustavia Ny Teknik. Dessutom är även följande dagar handelsfria (gäller USA);
2017-01-02 2017-01-16 2017-02-20 2017-05-29
2017-07-04 2017-09-04 2017-11-23

Gustavia Global Tillväxt 

Rapporterade handelsfria dagar i Gustavia Sverige gäller även för Gustavia Global Tillväxt. Dessutom är även följande dagar handelsfria;
2017-01-02 2017-01-16 2017-02-20 2017-07-04
2017-09-04 2017-11-23    

 

OBS! Denna sida uppdateras kontinuerligt och vi reserverar oss för eventuella ändringar med kort varsel. 2017-01-05