Distributörer

Fondbolaget har följande distributörer:

Advisor Kapital & Försäkring AB (556544-3586)
Altraplan Ltd (333073-8083)
Bankaktiebolaget Avanza (556573-5668)
Carlsholm Plain AB (556612-9218)
Carnegie Investment Bank AB (Hagströmer & Qviberg Bank 556028-1239)
Coeli Fonder AB (556608-7648)
Confido Capital Oy (1903391-0)
EFG Investment Bank AB (516406-0146)
Erik Penser Bankaktiebolag (556031-2570)
Faval Försäkring i Luleå AB (556750-7750)
Fenix Försäkringsmäklare AB (556634-8768)
Folksam Fondförsäkringsbolag (516401-8607)
Försäkringsservice i Borås AB (556577-8460)
God Placering Göteborg AB (556804-8986)
Henrik Engström Försäkringskonsult AB (556335-7424)
Inveko Försäkring & Finans KB (916697-2886)
J.L Fond & Försäkring KB (969657-3055)
LTE Försäkringsmäkleri KB (969600-7112)
Luxor Finans KB (969700-5941)
Länsförsäkringar (556549-7020) 
MFEX Mutual Funds Exchange AB (556559-0634)
NASDAQ OMX Stockholm (556420-8394) 
Nordnet Bank AB (516406-0021)
Nordstaden Försäkringsmäklare AB (556635-2117)
PEL Altraplan (Gibraltar) PCC Limited (502067-3397)
Pensionsmyndigheten (202100-6255)
PensionsButiken i Stockholm AB (556436-6747)
Skandiabanken Aktiebolag (516401-9738)
Swedbank AB (502017-7753)
Swedbank Luxembourg (R.C.B 11430)
Tedfelt & Co. AB (556578-8576)