Månadsspara

Genom att månadsspara, via autogiro, i våra fonder kan du på ett enkelt sätt successivt bygga upp ditt fondsparande. Genom att månadsspara via autogiro dras ett förbestämt belopp varje månad från ditt bankkonto till den eller de fonder du valt. Det kan ta upp till två veckor från det att vi har erhållit anmälan om månadssparande till dess att månadssparande via autogiro aktiveras. Detta gäller även för avslut av månadssparande.

För att vi ska kunna registrera ditt månadssparande behöver Gustavia Kapitalförvaltning ha erforderliga kundhandlingar tillhanda. För mer information klicka härDu kan sedan skriva ut och blanketten Anmälan till månadssparande, Klicka här för att hämta och fylla i blanketten. Blanketten skickas därefter till oss per post, e-post eller fax. Kontakta oss så hjälper vi gärna till med att skicka blanketten till dig.

För minderåriga barn ska båda vårdnadshavarna skriva under.

Affärsdatum och kurs

Överföringen från ditt bankkonto sker sista bankdagen varje månad och avslut sker till den slutkurs som beräknas för respektive fond den dagen.

Avgift

Ingen avgift tas ut vid köp av fondandelar via autogiro.

Bekräftelse

Du erhåller ingen bekräftelse på att du har köpt fondandelar, men varje köp framgår av ditt bankkontoutdrag.