Kundinformation

Välkommen att börja fondspara.

För att börja investera hos Gustavia kapitalförvaltning måste du först registrera dig som kund. Var vänlig, såväl ny som befintlig kund, och läs igenom kundinformationen nedan. Du kan alltid kontakta vår administration på 08-509 31 360 om du har några frågor eller funderingar.

Kundinformation

Värdepappersbolag är, enligt penningtvättslagstiftningen, skyldiga att kontrollera kunders identitet och vidta erforderliga åtgärder för att uppnå kundkännedom. Detta gäller dels nya kunder, dels befintliga kunder då vi löpande behöver följa upp den kundkännedom vi har.

Vi måste ha kompletta kundhandlingar avseende våra kunder innan en transaktion kan genomföras. Saknas någon handling eller är blanketten för kundregistrering inte korrekt ifylld, nekas eller fördröjs transaktionen. Om vi behöver återbetala teckningslikviden kommer det att ske till det avsändande kontot alternativt till det konto du har angivit på anmälningsblanketten. Är du osäker kontakta gärna oss.

Penningtvättslagen och FATCA

Mer information om penningtvättslagen hittar du HÄR.
Mer information om FATCA hittar du HÄR.

Ny kund

Privatperson via blankett: Blanketten Kundregistrering ska fyllas i och skickas in till vår administration tillsammans med vidimerad kopia av ID-handling*. Använd blanketten som finns till höger. Kontakta oss om du inte har möjlighet att skriva ut blanketten.

Privatperson via E-legitimation: Via E-legitimation skickas blanketten elektroniskt till vår administration och då behövs inte en vidimerad kopia av ID-handling *. Klicka här.

Juridisk person via blankett: Blanketten Kundregistrering ska fyllas i och skickas in till vår administration tillsammans med registreringsbevis (inte äldre än 3 månader) och vidimerad kopia av ID-handling* av den juridiska personens firmatecknare. Använd blanketten som finns till höger. Kontakta oss om du inte har möjlighet att skriva ut blanketten.

* Vidimerad kopia av ID-handling - Minst en person ska intyga (genom namnunderskrift och namnförtydligande samt angivande av adress och telefonnummer) att kopian överensstämmer med originalet. Kopian ska vara av god kvalitet.

Befintliga kunder

De kunder som inte har besvarat vårt kundformulär samt skickat in en vidimerad kopia av ID-handling* måste göra det först innan en transaktion kan registreras. För att besvara vårt kundformulär via E-leg Klicka här. Vill ni skriva ut och fylla i vår blankett kunduppgifter, finns den till höger. Kontakta oss om du har frågor eller om du inte har möjlighet att skriva ut blanketten.