Zensum Trygg

Zensum Trygg är en aktivt förvaltad blandfond. Fondens bas är en portfölj av räntebärande värdepapper utan särskild inriktning mot ränteinstrumentets löptid eller risk. Fonden kan investera upp till 45 procent av fondens medel i så kallade high-yield obligationer (högavkastande företagsobligationer med lägre kreditbetyg). Fondens aktieportfölj kommer att investera brett, såväl regionalt som branschmässigt men kommer att ha fokus på utvecklade marknader. Fonden har därtill ett allokeringsmandat som medför att förvaltaren kan variera aktieandelens storlek beroende på vilken marknadstro förvaltaren har. Som mest kan 40 procent och som lägst kan 10 procent av fondens medel vara investerad i aktier eller aktierelaterade instrument.

NAV 1 dag 1 mån 3 mån 6 mån i år 1 år 3 år Sedan start
Zensum Trygg (kursdatum: 2017-11-13) 2015-08-10
103,97 -0,01 % 0,21 % 0,82 % 0,82 % 3,54 % 3,78 % - 3,97 %
Hämta fondens kursinfo som textfil

Bankgironummer5002-2821
PPM536276
Förvaltningsavgift1,5 %
Insättningsavgift0 %
Uttagsavgift0 %
ISINSE0007278585