Zensum Tillväxt

Zensum Tillväxt är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar globalt. Riskspridningen kommer att vara bred, såväl regionalt som branschmässigt men fokus för portföljen är att investera i bolag med hemvist i utvecklade länder. Endast en mindre del, maximalt 10 procent av fonden kommer investera i tillväxtmarknader som till exempel Kina eller Indien. Fonden förvaltas utifrån en strukturerad förvaltningsprocess. En övergripande makrosyn är utgångspunkten för val av inriktning på sektor-och lands nivå. Vi utvärderar företagen och balanserar risktagandet i fonden. Resultatet blir en aktiv förvaltning med en relativt koncentrerad portfölj.

NAV 1 dag 1 mån 3 mån 6 mån i år 1 år 3 år Sedan start
Zensum Tillväxt (kursdatum: 2017-10-17) 2015-08-10
99,42 0,38 % 5,34 % 4,41 % 2,81 % 8,32 % 16,13 % - -0,58 %
Hämta fondens kursinfo som textfil

Bankgironummer5002-2904
PPM572107
Förvaltningsavgift2,25 %
Insättningsavgift0 %
Uttagsavgift0 %
ISINSE0007278601