Zensum Tillväxt

Zensum Tillväxt är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar globalt. Riskspridningen kommer att vara bred, såväl regionalt som branschmässigt men fokus för portföljen är att investera i bolag med hemvist i utvecklade länder. Endast en mindre del, maximalt 10 procent av fonden kommer investera i tillväxtmarknader som till exempel Kina eller Indien. Fonden förvaltas utifrån en strukturerad förvaltningsprocess. En övergripande makrosyn är utgångspunkten för val av inriktning på sektor-och lands nivå. Vi utvärderar företagen och balanserar risktagandet i fonden. Resultatet blir en aktiv förvaltning med en relativt koncentrerad portfölj.

NAV 1 dag 1 mån 3 mån 6 mån i år 1 år 3 år Sedan start
Zensum Tillväxt (kursdatum: 2017-08-23) 2015-08-10
93,56 -0,07 % -1,89 % -3,32 % -2,89 % 1,94 % 11,83 % - -6,44 %
Hämta fondens kursinfo som textfil

Bankgironummer5002-2904
PPM572107
Förvaltningsavgift2,25 %
Insättningsavgift0 %
Uttagsavgift0 %
ISINSE0007278601